วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรอบรูปรัชกาลที่ ๕ และ ๙ รัชกาล
กรอบรูป ๙ รัชกาล 15x22 (ภายใน) เม้า 2 ชั้น กระจกตัดแสง ราคา 1,500 บาท


                           กรอบรูป ๙ รัชกาล 15x22 (ภายใน) เม้า 2 ชั้น กระจกใส ราคา 1,100 บาท


กรอบรูปรัชกาลที่ ๕  15x19(ภายใน) เม้า+กระจกตัดแสง กรอบทอง 2 นิ้ว 
พร้อมภาพกระดาษโฟโต้ ราคา  900 บาท

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรอบรูปผ้าปักงานผ้าปัก (ขนาดผ้า 14x20 นิ้ว) กรอบไม้เงิน 2.2 นิ้ว + กระจกตัดแสง ราคา 780 บาท


งานผ้าปัก (ขนาดผ้า 14x20 นิ้ว) กรอบไม้เงิน 2.2 นิ้ว + กระจกตัดแสง ราคา 780 บาท


งานผ้าปักกรอบลายไม้ไม้ 2.4 นิ้ว + เม้า (17x22 นิ้ว)+ กระจกตัดแสง ราคา 1,300 บาท