วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรอบรูป ๙ รัชกาล
กรอบรูป ๙ รัชกาล 15x22 (ภายใน) เม้า 2 ชั้น กระจกตัดแสง ราคา 1,500 บาท


                           กรอบรูป ๙ รัชกาล 15x22 (ภายใน) เม้า 2 ชั้น กระจกใส ราคา 1,100 บาท

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรอบรูปผ้าปักงานผ้าปัก (ขนาดผ้า 14x20 นิ้ว) กรอบไม้เงิน 2.2 นิ้ว + กระจกตัดแสง ราคา 780 บาท


งานผ้าปัก (ขนาดผ้า 14x20 นิ้ว) กรอบไม้เงิน 2.2 นิ้ว + กระจกตัดแสง ราคา 780 บาท


งานผ้าปักกรอบลายไม้ไม้ 2.4 นิ้ว + เม้า (17x22 นิ้ว)+ กระจกตัดแสง ราคา 1,300 บาท