วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กรอบธนบัตรที่ระลึก
ราคา 250 บาท (ไม่รวมธนบัตร)กรอบรูปในหลวง-พระราชินี


กรอบรูปภายใน 20x30 ทองเรียบ 2 นิ้ว + ฝ้าย 1.25 นิ้ว + กระจกตัดแสง พร้อมภาพกระดาษโฟโต้
ราคา 1700 บาท
กรอบรูปภายใน 20x30 ขาวมุก 3  นิ้ว + ก้างทอง 1 นิ้ว + กระจกตัดแสง 
พร้อมภาพกระดาษโฟโต้
ราคา 2,000 บาท


กรอบรูปภายใน 16x20  โอ๊ก 3  นิ้ว + ฝ้าย 1.25 นิ้ว + กระจกตัดแสง 
พร้อมภาพถ่ายกระดาษโฟโต้
ราคา 1,200 บาทกรอบรูปภายใน 16x20  โอ๊ก 3  นิ้ว + ฝ้าย 1.25 นิ้ว + กระจกตัดแสง 
พร้อมภาพถ่ายกระดาษโฟโต้
ราคา 1,200 บาท
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กรอบรูปตู้ไฟพระพุทธรูป


กรอบรูปตู้ไฟพระพุทธรูป
ภายในเป็นกระจกเงา 3 แผ่น ราคาูพร้อมพระพุทธรูป 1,800 บาท

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กรอบรูป ๙ รัชกาล
กรอบรูป ๙ รัชกาล 15x22 (ภายใน) เม้า 2 ชั้น กระจกตัดแสง ราคา 1,500 บาท


                           กรอบรูป ๙ รัชกาล 15x22 (ภายใน) เม้า 2 ชั้น กระจกใส ราคา 1,100 บาท


 กรอบรูปพระ 2 ชั้น 9 องค์