วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรอบรูปผ้าปักงานผ้าปัก (ขนาดผ้า 14x20 นิ้ว) กรอบไม้เงิน 2.2 นิ้ว + กระจกตัดแสง ราคา 780 บาท


งานผ้าปัก (ขนาดผ้า 14x20 นิ้ว) กรอบไม้เงิน 2.2 นิ้ว + กระจกตัดแสง ราคา 780 บาท


งานผ้าปักกรอบลายไม้ไม้ 2.4 นิ้ว + เม้า (17x22 นิ้ว)+ กระจกตัดแสง ราคา 1,300 บาท